Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Spawanie elektryczne – na czym polega?

spawanie mma

Spawanie jest metodą trwałego łączenia różnych elementów, najczęściej metali oraz tworzyw sztucznych. Jest to możliwe dzięki rozgrzaniu, a następnie stopieniu łączonych materiałów. Powstające w ten sposób złącze odznacza się dużą odpornością mechaniczną, dlatego też spawanie jest tak popularną metodą spajania materiałów. Wyróżnia się kilka głównych technik spawania, jednak zdecydowanie najpopularniejszą jest metoda elektryczna, czyli spawanie z użyciem spawarek.

Spawanie elektryczne – na czym polega?

Spawanie elektryczne opiera się na zjawisku łuku elektrycznego, który powstaje w szczelinie pomiędzy elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym. Wysoka temperatura towarzysząca jego powstaniu (co najmniej 3000°C) powoduje stapianie krawędzi metali i łączenie się ich ze sobą. Stopieniu ulega również elektroda. W ten sposób dochodzi do zalewania płynnym metalem spoiny i utworzenia trwałego złącza.

Metoda MMA

MMA, czyli spawanie łukowe elektrodą otuloną, jest najpopularniejszą metodą spawania elektrycznego. Do pracy tą techniką niezbędne są spawarki mma, które cechuje łatwa obsługa oraz możliwość stosowania w różnych warunkach i pozycjach. Z tego względu technika MMA jest stosowania do prac wykonywanych w trudno dostępnych miejscach, na przykład na dużych wysokościach czy pod wodą. Konieczne są również elektrody otulone, które są zbudowane z dwóch zasadniczych elementów: metalowego rdzenia oraz otuliny. W trakcie spawania elektroda topi się i ulega skróceniu, a stopiony metal uszczelnia łączenie.

Zastosowanie spawania elektrodą otuloną

Technika MMA wykorzystywana jest w różnych rodzajach prac. Jest uznawana za najbardziej uniwersalną metodą spawalniczą, która pozwala na łączenie materiałów w najtrudniejszych warunkach. Wykorzystywana jest w przedsięwzięciach na ogromną skalę, jak na przykład spawanie stalowych konstrukcji w stoczniach czy rur w elektrowniach. Jej uniwersalność wynika również z tego, że służy do spawania różnych rodzajów stali i nie ogranicza jej użycia rodzaj konstrukcji. Jest też używana, ze względu na łatwość obsługi urządzenia, przy drobnych pracach naprawczych przez osoby, które lubią majsterkować.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania wszelkich prac jest kwestią priorytetową. Najważniejsze zasady bezpiecznego spawania MMA to:

  • stosowanie okularów ochronnych,
  • nie dotykanie elementów spawanych bezpośrednio po zakończeniu prac.

Spawanie elektryczne jest metodą uniwersalną, która pozwala właściwie każdemu na wykonanie prostych prac naprawczych. Należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i chronić swoje zdrowie.