Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Rozbiórki a wyburzenia – czy są między nimi różnice?

Rozbiórki a wyburzenia

Zarówno rozbiórki, jak i wyburzenia prowadzą do całkowitej likwidacji obiektu. Jednak wbrew pozorom nie są to wcale pojęcia tożsame. Zatem czym różnią się te dwa zabiegi? Kiedy mowa o rozbiórce, a kiedy o wyburzeniu? Co się wiąże z przeprowadzeniem każdej z tych czynności?

Rozbiórki, czyli zachowanie elementów konstrukcji

Określeniem najbliższym rozbiórce jest dekonstrukcja. Otóż rozbiórki polegają na demontażu kolejnych części budynku lub innej konstrukcji. Nie dochodzi tutaj do wybuchów, ani niszczenia elementów w inny sposób. Celem rozbiórki jest likwidacja obiektu, ale z zachowaniem jak największej liczby konstrukcji, które go tworzyły. W tym przypadku robotnicy dbają o każdy element, który z założenia ma zostać w przyszłości ponownie wykorzystany. Tym samym w ramach rozbiórki odkręca się śruby, odrywa elementy konstrukcji, demontuje części na wiele innych elementów. Następnie są one składane. Ważne jest zachowanie porządku i zaplanowanie tego, co zrobić z pozostałymi elementami.

Jeśli chodzi o wyburzenia, polegają one na całkowitym niszczeniu obiektów. Wykorzystuje się do tego ciężki sprzęt, a także metody wybuchowe. Nie pozostają żadne elementy konstrukcji, a jedynie gruz. Po wykonaniu wyburzenia części nie są składowane – dochodzi jedynie do wywozu gruzu. Oznacza to, że wyburzenia to rozwiązanie bardziej radykalne niż rozbiórki.

Zgoda na rozbiórkę i złożoność działań

Aby wykonać niewielką rozbiórkę wystarczy zgłoszenie w odpowiednim urzędzie. Dopiero w przypadku większych obiektów trzeba starać się o zezwolenie. Rozbiórki to skomplikowane działania, wymagające od robotników dużych umiejętności. Demontaż, podczas którego nie dochodzi do zniszczenia poszczególnych części konstrukcji, nie jest zadaniem prostym.

W przypadku wyburzeń sprawa jest nieco łatwiejsza, ponieważ nie trzeba dbać o zachowanie żadnego elementu. Niezbędna jest jednak znajomość zasad bezpieczeństwa i umiejętność właściwego zaplanowania wyburzenia, tak aby nie doszło do zniszczeń w sąsiedztwie oraz aby żadnemu człowiekowi nie groziło niebezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej: rozbiórki Rzeszów