Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Jak wykorzystać gruz przemysłowy?

gruz przemysłowy worki big bag

Z gruzem mamy do czynienia najczęściej podczas wszelakich remontów oraz na budowie. Teoretycznie jest odpadem, jednak często wykorzystujemy go ponownie, właśnie przy okazji różnych prac remontowych. Istnieją jednak różne rodzaje oraz surowce z których składa się gruz. Jeżeli zastanawiasz się, które z nich są najbardziej przydatne, zapoznaj się z treścią poniższego artykułu.

Co to jest gruz?

Gruz jest odpadem budowlanym, który powstaje w wyniku prac rozbiórkowych. Istotne jest to, że nie może on być przechowywany oraz utylizowany z innymi odpadami. Jeżeli planujemy prace remontowe, warto zapoznać się z definicją poszczególnych rodzajów gruzów, aby móc rozpoznać surowiec, którym dysponujemy. Ponadto wiedza ta pozwoli nam wybrać najbardziej optymalna metodę jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania podczas naszego remontu.

Rodzaje gruzu

Gruz czysty

Odpady jednorodne, które powstają podczas prac remontowych. Dzielimy go na gruz betonowyceglany, ziemię i ceramikę. Jak wskazuje podział, dzielimy go ze względu na materiał z którego się składa. Nie powinien być on zmieszany z innymi odpadami. Świetnie nadaje się do ponownego użycia, np. przy okazji wylewania fundamentów lub podbudowy pod drogi. Można go magazynować w kontenerach bądź wykorzystać do tego celu worki Big Bag.

Gruz mieszany

Zasadniczo bazuje na czystym gruzie, który jest tylko częściowo zanieczyszczony przez inne surowce. Tak jak poprzednik, może stanowić dobry materiał budowlany, jeżeli procent zanieczyszczenia nie jest bardzo duży. W skład gruzu mieszanego nie mogą wchodzić takie elementy jak:

 • Niebezpieczne odpady;
 • Butelki plastikowe;
 • Opakowania po chemii;
 • Szklane opakowania;
 • Worki po materiałach budowlanych i farbach;
 • Dywany i tekstylia.

W niewielkiej ilości dopuszczane jest natomiast występowanie w gruzie mieszanym materiałów takich jak:

 • Styropian;
 • Wełna mineralna;
 • Szkło okienne,
 • Armatura i ceramika;
 • Pozostałości kleju i tynku;
 • Fragmenty płyt G-K.

Inne odpady budowlane

Jeżeli gruz nie spełnia wyżej wymienionych warunków, możemy określić go jako zanieczyszczony. Wówczas, wraz z resztą odpadów budowlanych, powinien zostać przekazany w miejsca przeznaczone do utylizacji materiałów tego typu.

Do pozostałych materiałów budowlanych zaliczamy:

 • Opakowania po materiałach budowlanych;
 • Drewno i elementy drewniane;
 • Szkło;
 • Folie budowlaną;
 • Metale kolorowe.

Wykorzystanie gruzu przemysłowego – podsumowanie

Gruz przemysłowy może być wykorzystany ponownie podczas prac remontowych. Warto mieć to na uwadze, zanim zdecydujemy się na jego całkowity recykling. Musimy pamiętać także, że gruzu nie możemy utylizować wraz z innymi odpadami komunalnymi. Za niepoprawny sposób utylizacji możemy zostać obciążeni karą pieniężną.

Źródło zdjęć: freepik.com