Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Pompa ciepła powietrze – woda – montować?

pompa ciepła

Pompa ciepła powietrze-woda doskonale radzi sobie w Polskim klimacie, pod warunkiem, że zostanie prawidłowo dobrana pod względem parametrów. To znakomite rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty ogrzewania domu i wody użytkowej. Na czym polega zasada ich działania?

Pompa ciepła powietrze – woda – zastosowanie

Pompa ciepła powietrze – woda wykorzystuje do pozyskiwania energii cieplnej, ogólnie dostępne powietrze znajdujące się na zewnątrz budynku. Pełni taką samą rolę jak kocioł węglowy, gazowy lub olejowy, czyli  podgrzewa czynnik roboczy znajdujący się w instalacji centralnego ogrzewania. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się również poza sezonem grzewczym, ponieważ umożliwia podgrzewanie wody użytkowej, służącej do kąpieli, mycia naczyń, itd. Istnieją również modele, które posiadają funkcję schładzania powietrza, dzięki czemu pełnią rolę klimatyzatora i wykluczają potrzebę montażu kosztownej klimatyzacji. Małe pompy powietrzne coraz częściej są wykorzystywane tylko do ogrzewania wody w instalacjach hydraulicznych. W tego typu rozwiązaniach, poza powietrzem pobieranym z zewnątrz budynku, wykorzystywane jest również to, które przepływa w systemie wentylacyjnym. Więcej o powietrznej pompie ciepła przeczytasz na stronie columbusenergy.pl.

Jak działa pompa ciepła powietrze – woda?

Pompa ciepła powietrze – woda pobiera energię cieplną z powietrza atmosferycznego. Taki proces można podzielić na 3 obiegi – w zależności od wybranego modelu. W pierwszym obiegu wentylator kieruje zewnętrzny strumień powietrza do parownika, wypełnionego ciekłym czynnikiem roboczym, odpornym na zamarzanie. Jego temperatura jest niższa niż temperatura wtłaczanego powietrza – nawet w zimie. W związku z tym, że takie powietrze jest cieplejsze niż ciecz, to automatycznie pobiera ona z niego energię cieplną i ulega ogrzaniu. W kolejnym etapie zostaje skierowana do obiegu centralnego ogrzewania budynku, dzięki czemu ogrzewa go. W drugim obiegu, ogrzana ciecz przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu, który posiada niską temperaturę wrzenia. W wyniku tego łatwo przechodzi w stan lotny i pod postacią gazu trafia do sprężarki. Następnie w efekcie sprężania, wzrasta jego ciśnienie oraz temperatura, dzięki czemu może zasilać instalację centralnego ogrzewania energią cieplną. Natomiast w trzecim obiegu, gaz po oddaniu ciepła ulega schłodzeniu i w związku z tym przechodzi w stan ciekły. Następnie zostaje skierowany do zaworu rozprężnego, który obniża jego ciśnienie i temperaturę. W takiej postaci trafia do pierwszego obiegu i dzięki temu proces ogrzewania zaczyna się od początku. 

Rodzaje pomp ciepła powietrze – woda

Pompy ciepła powietrze – woda można podzielić ze względu na konstrukcje na dwa typu. Należą do nich:

Pompy typu Monoblok – w jednym module posiadają cały zestaw urządzeń potrzebnych do produkcji ciepła. Należą do nich: sprężarka, skraplacz, parownik, wentylator, zawór rozprężny, a także pompa obiegowa c.o. Najczęściej są zamontowane na zewnątrz budynku, a energia cieplna przekazywana jest do instalacji centralnego ogrzewania za pomocą specjalnych rur. Takie urządzenia fabrycznie są zalane czynnikiem roboczym, dzięki czemu nie ma potrzeby ich napełniania. Kolejną zaletą jest fakt, że parownik jest łatwo odmrażany w sposób automatyczny. Problemem natomiast może być zabezpieczenie przewodów znajdujących się na zewnątrz budynku.

Pompy ciepła typu Split – składają się z dwóch jednostek, z których jedna jest umieszczona wewnątrz, a druga na zewnątrz budynku. W wewnętrznej znajduje się skraplacz i pompa obiegowa centralnego ogrzewania. Natomiast zewnętrzna składa się z: wentylatora, parownika, sprężarki i zaworu rozprężnego. Muszą być napełnione czynnikiem roboczym przed montażem, ale co stanowi dodatkową czynność montażową. Natomiast w przewodach łączących moduły krąży czynnik chłodniczy, dzięki czemu nie ma ryzyka ich zamarzania. Ponadto dochodzi do mniejszych strat ciepła niż w poprzednim modelu, ponieważ przepływa ono niemalże bezpośrednio ze skraplacza do instalacji c.o.

Pompa ciepła powietrze – woda to ekologiczne rozwiązanie, które umożliwia ogrzewanie budynku oraz wody w instalacji hydraulicznej. Aby zmniejszenie kosztów ogrzewana było możliwe, należy dobrać urządzenie o parametrach odpowiednich dla ogrzewanej powierzchni.