Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Jak przebiegają roboty drogowe?

roboty drogowe

Pod pojęciem robót drogowych kryje się szereg czynności polegających na budowie nowych dróg oraz remontowaniu i modernizacji dróg już istniejących. Tego typu prace zalicza się do inżynieryjnych robót budowlanych. Muszą one spełnić bardzo restrykcyjne wymagania techniczne oraz być zgodne z ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Jak przebiegają roboty drogowe i co warto wiedzieć na ich temat?

Jakie działania należy podjąć przed rozpoczęciem robót?

Pierwszym krokiem jest ustalenie, które elementy można zaliczyć do grupy prac szczególnie niebezpiecznych. Bardzo ważnym etapem, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z budową, czy remontem, jest opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, bazując na Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Konieczne jest ponadto ustalenie czy roboty drogowe będą realizowane z wykorzystaniem maszyn.

Pracownicy muszą być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. W niektórych przypadkach konieczne może być też opracowanie projektu organizacji ruchu. Miejsca, w których będą prowadzone roboty drogowe muszą zostać wygrodzone pachołkami lub separatorami. Oprócz tego, trzeba oznaczyć kierunek jazdy.

Jak przebiegają roboty drogowe?

Do tego typu prac zaliczają się m.in. wykopy oraz nasypy. W tym celu wykorzystuje się ciężki sprzęt, taki jak koparki, spycharki oraz koparko-ładowarki. Ważnym elementem robót jest odwodnienie korpusu drogi, poprzez wykonywanie studni, kanalizacji oraz rowów. Konieczne może być ponadto układanie podbudów, najczęściej z pyłów oraz żużli przemysłowych. Oprócz tego układa się geosyntetyki. Jednym z ostatnich etapów jest obróbka galanterii betonowej lub kamiennej, a także układanie krawężników i chodników.

Po zakończeniu robót drogowych, wszystkie maszyny oraz pozostały sprzęt powinny zostać zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Materiały składowane na świeżym powietrzu muszą być z kolei zabezpieczone przed przemieszczeniem się. Elementy typu bariery ochronne trzeba wyposażyć w oświetlenie sygnalizacyjne.