Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Czym wyróżniają się rodzaje zaworów bezpieczeństwa na podstawie ich konstrukcji?

zawór

Istnieje kilka zaworów różniących się konstrukcją i działaniem. Różnica w konstrukcji prowadzi do dużej zmiany, jeśli chodzi o to, gdzie konkretne zawory bezpieczeństwa znajdują swoją w funkcję w ramach zastosowań przemysłowych. Poniżej omówiono różne typy zaworów przemysłowych w oparciu o tę zmienną.

Popularne zawory bezpieczeństwa – zasuwa i typ kulowy

Jako pierwszy przykład zaworów bezpieczeństwa zwrócimy uwagę na przepływ mediów, który jest kontrolowany przez tak zwaną zasuwę, która podnosi się i opuszcza. Jej cechą wyróżniającą jest prosta, niezakłócona ścieżka zasuwy, co skutkuje minimalnymi stratami ciśnienia na zaworze. W przeciwieństwie do zaworów bezpieczeństwa motylkowych -niezatkany otwór zasuwy umożliwia przejście mediów podczas procedur czyszczenia rur. Zasuwy są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach, a także stylach.

Kulowe zawory bezpieczeństwa są tym, co w rurach kontroluje przepływ. To urządzenia, dzięki którym można kontrolować lub zatrzymywać przepływ cieczy lub gazu przez rurę. Ten typ zaworu zawdzięcza swoją nazwę temu, że posiada wewnętrzną przegrodę, która dzieli go na dwie połowy. Chociaż zawory te mają nieco wyższe spadki ciśnienia niż inne zawory, można je stosować w różnych sytuacjach, w których spadek ciśnienia na zaworze nie jest ograniczeniem. Przemysłowy zawór kulowy to zawór odcinający, który wykorzystuje obrotową kulę z otworem do kontrolowania przepływu cieczy lub gazu. Możesz ograniczyć lub zezwolić na przepływ medium, obracając kulkę o 90 stopni wokół jej osi na ćwierć obrotu. Chociaż od jakiegoś czasu nie są już tak popularne jak kiedyś, zapewniają mocne uszczelnienie. Ponadto są bardziej odporne na zanieczyszczone media niż większość innych typów zaworów.

Zawory zwrotne i zaciskowe

Zawór zwrotny to zawór jednokierunkowy. Pozwala tylko na jeden kierunek przepływu płynu. Takie zawory bezpieczeństwa mają dwa porty:

  •  jeden dla wlotu mediów,
  • drugi dla wyjścia mediów.

Są one znane jako zawory jednokierunkowe lub zawory zwrotne, ponieważ umożliwiają przepływ mediów tylko w jednym kierunku. Podstawową funkcją zwrotnych zaworów bezpieczeństwa jest zapobieganie przepływowi wstecznemu w systemie.

Natomiast zawór zaciskowy to zawór dwudrożny, który służy do kontrolowania lub odcinania przepływu materiału korozyjnego, ściernego lub ziarnistego. Sprężone powietrze służy do otwierania lub uszczelniania zaworów bezpieczeństwa tego rodzaju. Otwarty zawór umożliwia przepływ szerokiej gamy mediów przez jego otwór. Zawory te są przeznaczone do izolowania medium przed zanieczyszczeniami za pomocą elastycznych gumowych tulei wewnątrz nich.