Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Prace ziemne przy pomocy ciężkiego sprzętu – co się do nich zalicza?

Prace ziemne przy pomocy ciężkiego sprzętu

W zasadzie każdy projekt budowlany wymaga wykonania prac ziemnych z zastosowaniem ciężkiego sprzętu. Czasami prace te stanowią istotę danego projektu, innym razem służą przygotowaniu terenu. Jakie wyróżniamy główne roboty ziemne, których wykonanie wymaga wykorzystania sprzętu ciężkiego? Sprawdźmy!

Wykopy, korytowanie i niwelacje

Niewątpliwie do głównych prac ziemnych, których wykonanie bez sprzętu ciężkiego okazuje się niewykonalne, to wykopy i niwelacje. Jeśli chodzi o wykopy, ich wykonywanie jest konieczne zarówno w przypadku budowy wysokich budynków, jak i dróg czy parkingów. Otóż wykopy mogą być niezbędne dla stworzenia fundamentów, jak również wykonuje się je jako pierwszy etap korytowania, czyli przygotowania przestrzeni dla warstw drogi, parkingu, czy chodnika. Wykonanie wykopu to inaczej stworzenie głębokiej wyrwy w ziemi. Jednocześnie ważne jest, aby miała ona określone wymiary i kształty, a krawędzie były względnie gładkie. Do tego potrzeba koparki, a często również innych maszyn ciężkich.

Do popularnych prac ziemnych zaliczają się również niwelacje. Mowa o zmianie kształtu terenu, najczęściej jego wygładzaniu. W celu osiągnięcia pożądanych efektów trzeba usunąć wiele ziemi. Tego typu prace ziemne wykonuje się z zastosowaniem sprzętu ciężkiego, który w tym przypadku służy zarówno likwidacji ziemi, jak i jej wywożeniu. Wykonywanie tych samych prac z zastosowaniem sprzętu lekkiego bywa możliwe, jednak tylko w przypadku niewielkich projektów. Jednak nawet wtedy lepiej uruchomić sprzęt ciężki, który ułatwi i przyspieszy przeprowadzenie procesu.

Prace ziemne, czyli przygotowanie placu budowy

Jak wspomniano, prace ziemne często wykonuje się w celu przygotowania placu budowy. Do wykonywanych wtedy czynności należą tworzenie wykopów czy niwelacje terenu, jednak to nie wszystko. W wielu przypadkach chodzi o przygotowanie gruntu, na przykład poprzez jego zagęszczenie. Niewielkie zagęszczarki zalicza się czasami do sprzętu lekkiego, jednak dla lepszych i szybszych efektów warto wykorzystać sprzęt ciężki.

Prace ziemne Kraków – zapraszamy po więcej informacji.