Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Proces wykonania ściany szczelinowej krok po kroku

ściana szczelinowa

Ściany szczelinowe są systemem konstrukcyjnym, służącym w głównej mierze do zabezpieczania głębokich wykopów oraz wykonywania fundamentów. Stosuje się je od wielu lat, a z uwagi na wymaganą wiedzę, umiejętności i posiadany specjalistyczny sprzęt, uznawane są za trudne prace geotechniczne. W poniższym artykule wyjaśniamy, krok po kroku, proces wykonania ściany szczelinowej.

Co to jest ściana szczelinowa?

Ściana szczelinowa to bardzo często wykorzystywana forma budowy głębokich wykopów, wykorzystująca specjalistyczny sprzęt budowlany. Stosuje się ją również w procesie posadowienia obiektu budowlanego.

Historia ściany szczelinowej sięga lat 40 i 50 XX wieku, kiedy to w Mediolanie trwały prace związane z budową linii metra. Technologia ta była systematycznie ulepszana i udoskonalana, aż na dobre weszła w proces budowlany i zaczęto ją powszechnie stosować, doceniając korzyści, jakie przynosi. W Polsce ściany szczelinowe od lat wykonuje firma Keller, cechująca się wiedzą i doświadczeniem w tego typu pracach.

Ściana szczelinowa powstaje z żelbetu lub betonu i jest formowana w gruntowej szczelinie. Ściany te można tworzyć przy pomocy różnych metod, m.in. jest to:

  • metoda stropowa,
  • metoda klasyczna podstropowa,
  • metoda top&down,
  • metoda rozpieranych ścian szczelinowych.

Jak wygląda proces wykonania ściany szczelinowej krok po kroku

Proces wykonania ściany szczelinowej kształtuje się następująco:

  1. Pierwszym krokiem jest etap przygotowania się do prac i wykonania wszystkich niezbędnych planów oraz obliczeń.
  2. Wydrążenie szczeliny w gruncie, przy pomocy chwytaka, która wypełniania jest odpowiednio przygotowaną zawiesiną bentonitową, która wykazuje właściwości tiksotropowe. Zabezpiecza to wykop i stateczność szczeliny.
  3. Wykonanie zbrojenia koszowego, osadzanego w szczelinie. Pozwala ono na swobodny przepływ przygotowanej mieszanki betonowej.
  4. Sukcesywnie formowana jest konstrukcja żelbetowa zabezpieczająca powstały wykop przed zgubnym działaniem napływającej wody gruntowej.

Tak powstała ściana szczelinowa to doskonałe zabezpieczenie wykopu, która pełni swoje obowiązki albo do czasu aż powstanie konstrukcja podziemia lub docelowo staje się elementem konstrukcji samego budynku.

Zalety wykorzystywania ściany szczelinowej

Ściany szczelinowe cechują się wieloma zaletami, dlatego też są tak chętnie wykorzystywane podczas robót budowlanych. Przede wszystkim zabezpieczają stateczność wykopu wraz z przeciwfiltracyjną przegrodą pionową, skracają czas wykonywania inwestycji, co przekłada się na oszczędność środków.

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu ściany szczelinowej, można wykonywać roboty budowlane w pobliżu już istniejących zabudowań i nie są one uciążliwe, ponieważ nie generują wiele hałasu i wstrząsów podczas montowania.