Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

ISO 45001 – jednolity zbiór międzynarodowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP

ISO 45001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to jednolity zestaw międzynarodowych wymagań mających na celu pomoc organizacjom w zapewnieniu ochrony pracowników przed wypadkami. Ma on na celu pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

ISO 45001 opiera się na sukcesie OHSAS 18001 w Wielkiej Brytanii i wielu innych wiodących dokumentach krajowych. ISO 45001 jest pierwszą globalną normą dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma zawiera wymagania techniczne normy OHSAS, która jest już szeroko stosowana na całym świecie w ramach struktury ISO 9001 i 14001, co ułatwia użytkownikom włączenie jej do ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Norma ISO 45001 została opracowana przez ekspertów z 69 krajów, we współpracy z przedstawicielami wiodących organizacji, takich jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) oraz Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE).

Zarządzanie zdrowiem zawodowym jest procesem bardziej złożonym. Od czasu wprowadzenia systemu zarządzania OHSAS świat produkcji i nasze rozumienie związanych z nim zagrożeń znacznie się zmieniły. W wielu krajach redukuje się miejsca pracy w przemyśle ciężkim, a zwiększa w sektorze biurowym i usługowym. Wiele chorób przemysłowych związanych z uwalnianiem substancji niebezpiecznych jest obecnie lepiej poznanych. Pracownicy mają zapewnioną większą ochronę, wczesne wykrywanie i skuteczniejsze leczenie.

Co muszę wiedzieć, jeśli po raz pierwszy pracuję z normą ISO 45001?

Wszystko zależy od tego, co już wiesz o systemach zarządzania ISO. Norma ISO 45001 zawiera Załącznik SL, dzieląc tym samym strukturę wysokiego poziomu (HLS), identyczny tekst główny, terminy i definicje z innymi niedawno znowelizowanymi normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością) i ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe).

Posiadam zintegrowany system z certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001. Jak zintegrować ISO 45001 z innymi systemami zarządzania?

Ogólne ramy ISO (wspomniane HLS) zostały zaprojektowane specjalnie w celu ułatwienia procesu integracji nowych możliwości zarządzania z istniejącymi systemami zarządzania organizacji. Na przykład, norma ISO 45001 jest ściśle zgodna z zasadami normy ISO 14001, ponieważ wiele organizacji wewnętrznie integruje swoje funkcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska.

Jak będzie wykorzystywana norma ISO 45001?

ISO przewiduje, że większość organizacji będzie stosować ISO 45001 w celu wdrożenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ale tylko niektóre będą chciały uzyskać szersze uznanie, jakie zapewnia certyfikacja. Nie ma wymagań dotyczących certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normami ISO. Posiadanie formalnego systemu zarządzania przyniesie wiele korzyści dzięki wdrożeniu najlepszych praktyk.

Jakie są główne różnice pomiędzy OHSAS 18001 a ISO 45001?

Istnieje wiele różnic, ale główne zmiany polegają na tym, że ISO 45001 kładzie nacisk na interakcję pomiędzy organizacją a jej otoczeniem biznesowym, podczas gdy OHSAS 18001 kładzie nacisk na zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych kwestii wewnętrznych.

Standardy różnią się także pod wieloma innymi względami:

  • ISO 45001 opiera się na podejściu procesowym, podczas gdy OHSAS 18001 określa procedury;
  • Norma ISO 45001 jest dynamiczna w każdej ze swoich sekcji, co nie ma miejsca w przypadku OHSAS 18001;
  • Norma ISO 45001 dotyczy zarówno ryzyka, jak i szans, podczas gdy OHSAS 18001 zajmuje się tylko ryzykiem;
  • ISO 45001 uwzględnia opinie interesariuszy, OHSAS 18001 nie.

Punkty te stanowią istotną zmianę w sposobie postrzegania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy nie są już postrzegane w oderwaniu od rzeczywistości, ale muszą być rozpatrywane w perspektywie zarządzania stabilną i zrównoważoną organizacją. Niemniej jednak, mimo że obie normy różnią się pod względem podejścia, system zarządzania ustanowiony zgodnie z OHSAS 18001 będzie stanowił solidną podstawę do przejścia na ISO 45001.