Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Co to są kanały technologiczne i do czego się je wykorzystuje?

kanał technologiczny

Trudno sobie wyobrazić życie współczesnego, cywilizowanego człowieka bez dostępu do energii elektrycznej, telefonu, sieci internetowej i wielu innych mediów. Aby to wszystko zapewnić, specjaliści całymi kilometrami ciągną kable, światłowody i rury. Media takie najczęściej montowane są w tak zwanych kanałach technologicznych, czyli różnego rodzaju osłonach zapewniających bezpieczeństwo obiektom liniowym.

Co to jest obiekt liniowy?

Ogólnie rzecz ujmując jest to obiekt budowlany, którego najważniejszym parametrem jest długość. Są to różnego rodzaju drogi wraz ze zjazdami, kanały, naziemne trakcje elektryczne. Oprócz tego rurociągi, ciepłociągi i kanalizacje ukryte pod ziemią. To także kable telefoniczne, światłowody czy instalacje telewizji kablowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo podziemnym instalacjom, niezbędny jest kanał technologiczny wraz z infrastrukturą, która umożliwia dostęp, naprawę lub wymianę tych instalacji.

Po co stosuje się kanały technologiczne?

Aby stworzyć podziemną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie wszelkiego rodzaju kabli, niezbędny jest kanał technologiczny. Na swoje potrzeby wykorzystują je operatorzy telekomunikacji, zakłady energetyczne czy dostawcy internetu i telewizji kablowej. Rozwiązanie takie umożliwia dodawanie nowych instalacji czy naprawę starych, bez potrzeby rozkopywania ulic, chodników czy trawników. Jest to ogromne ułatwienie i ograniczenie kosztów a przede wszystkim naprawy te nie powodują utrudnień w ruchu. Dlatego od 2010 wprowadzony został obowiązek uwzględniania kanałów technologicznych podczas remontowania i budowania nowych dróg. System takich kanałów musi umożliwiać montaż i eksploatację kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych, linii elektroenergetycznych, kabli zasilających i sygnalizacyjnych oraz urządzeń do zarządzania drogami i ruchem drogowym.

Właściwie wykonany kanał technologiczny składa się z płaszczy, rurek i osłon, w których prowadzone są kable. Oprócz tego niezbędny jest system studzienek kablowych, dzięki którym możliwe są naprawy i wymiana instalacji. Przy czym wszystkie te elementy muszą odpowiadać normom, warunkom technicznym i odpowiednim przepisom budowlanym. Szczególnie dotyczy to wytrzymałości rur osłonowych, przez które przeprowadzone są instalacje. Niedopuszczalne jest ich zgniecenie lub przerwanie. Na odcinku między studniami kablowymi muszą zachować szczelność pneumatyczną, nie mniejszą niż 1 MPa. Co więcej, kiedy kanał przechodzi pod drogą, umieszczony musi zostać w rurze przepustowej, która zapewnia mu dodatkową ochronę.